Noen ønsker å sette en spiss på bryllupet, 50-årdagen eller annen stor feiring med fyrverkeri. Vi skal her se på reglene for dette og hva man i så fall må gjøre.

Heretter må alle henvendelser angående bålbrenning  varsles til 110 sentralen på Hamar

Skal du brenne kvist eller tørrgress i Midt-dalen så ring telefonnummer 611 48000

 

 

Omlegging av feiertjenesten etter ny forebyggende forskrift fra 1. jan.2016 medfører naturlig nok publikumshenvendelse om hva tjenesten vil bestå av framover mhp feiehyppighet og feie-og tilsynsgebyr.

Det har kommet en ny forskrift om brannforebygging, dette medfører at det blir strengere krav til brannvarsling.

Vi har lagt ut hele §7 som omhandler brannvarsling og manuellt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig.