Bruk av fyrverkeri utenom 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00.

Oppskyting av fyrverkeri utenom 31. desember kl. 18.00 til 1. januar kl. 02.00 reguleres av forskrift om politivedtekt § 2-5.Farleg eller skremmande verksemd.

Søknad om avfyring av fyrverkeri må derfor sendes til politiet:

 

 

Andre forhold må den som skal bruke fyrverkeri løse på annen måte. For eksempel:

  • Bruk av grunn er søkers ansvar. Grunneier samtykke til at området disponeres til oppskyting bør avklares.
  • Ordensforhold reguleres av kommunes lokale politivedtekter. Disse tar gjerne for seg forhold som støyende eller skremmende adferd. Nødvendige tillatelser iht. kommunens politivedtekter/ordensbestemmelser gis av politiet.
  • Konfliktforhold ved fyrverkeri er erfaringsmessig nærliggende institusjoner, dyrehold, barn/leggetider og naboforhold. Ofte er det en fordel at fyrverkeriet sendes opp tidlig på kvelden og at det snakkes sammen på forhånd.
  • Husk at bruk av fyrverkeri kan føre til unødig utrykning eller unødig aktivitet hos nødetatene. Den som sender opp fyrverkeri kan også risikere å bli holdt ansvarlig. 

Link til forskrift om politivedtekt 

Ringebu

Sør-Fron

Nord-Fron