veileder for tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats

Fram til bygningen Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats uten unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. Bygninger der en forutsetter innsats fra brannvesenet ved brann, må derfor ha kjørbar atkomst for brannvesenets biler frem til bygningen. Der det er nødvendig for rednings- og slokkeinnsatsen, må det i tilknytning til bygningen være oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr. Behovet må avklares med brannvesenet mht. veiens minste kjørebredde, maks stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. Utbyggerne må alltid ta hensyn til brøyting på vinteren. Oppstillingsplass eller kjøreveg for utrykningskjøretøy kan ikke brukes som snøopplagring.

Kravspesifikasjoner for MGB`s bilpark:

 

Vi trenger minst 4 meters vegbredde bredde for våre kjøretøy

Svingradius innvendig må være 8,5 m

Svingradius utvendig må være 14,5 m

Vår tankbil på 14000 l veier ca 29 tonn

Høyde biler 3,5 m

Vi har Følgende materiell i Mgb:

 

Fåvang

1 mannskapsbil på med 3000l vann, 1 Skogbrannbil Hiace, 1 6 hjuling med tank/Båre

 

Ringebu

1 mannskapsbil på med 3000l vann og 1-7 skum, og en tankbil med 14000l vann

 

Sør-Fron

1 mannskapsbil på med 3000l vann, 1 Hiace

 

Nord-Fron

1 mannskapsbil på med 3000l vann og 1-7 skum, og en tankbil med 11000l vann 1 fremskutt enhet vw transporter

 

Skåbu

mannskapsbil på med 3000l vann og en tankbil med 11000l vann og fremskutt enhet toyota.