Er du sikker på at du aldri har startet en brann?

Husket du å la asken avkjøles skikkelig før du kastet den i søpla? På vinteren er det mange som fyrer litt ekstra i peisen, noe som skaper både varme og hygge. Problemet er at mange tar ut asken for tidlig mens den enda er varm. Selv et døgn etter at ilden har slukket kan asken inneholde glør som kan begynne å brenne igjen lenge etter at man har kvittet seg med asken.  

 

Hvert år har vi i Midt-Gudbrandsdalen branner i konteinere på grunn av aske som har begynt å brenne igjen etter at den har blitt kastet. Varm aske og sot må avkjøles i over 12 timer i en ikke-brennbar beholder, før den kan tømmes over i en plastpose og kastes i restavfallet. En god regel er å tømme litt vann over asken.  

For å avkjøle asken legger du den i en solid beholder av stål eller annet ildfast materiale. Sot-skuffe eller metallbøtte med lokk anbefales. Aske fra ovn/ildsted må ikke settes midlertidig på trapp, veranda eller ved brennbar fasade, da dette kan antenne og starte en brann. Brann kan også oppstå oppi bøtten, og det er viktig å plassere beholderen slik at den ikke velter. 

Noen råd ved behandling av aske fra ildsted: 

  • Vent i minst 12 timer, gjerne lengre etter fyring, før du tar ut asken.  

  • Bruk aldri vanlig støvsuger til rengjøring av ildsted. 

  • Bruk gjerne en jernspade til å fjerne asken. 

  • Ha asken i en solid sinkbøtte eller ubrennbar beholder, med lokk. 

  • Pass på at beholdere med oppsamlet aske settes i god avstand fra hus og på et stabilt underlag som ikke kan begynne å brenne.  

  • Tøm gjerne vann over asken for å sikre at det ikke kan begynne å brenne igjen. 

  • Ha den våte asken over i en plastpose, knyt den godt igjen og kast den i restavfallet. 

Bruk sunn fornuft og vis respekt ved behandling av aske fra vedovn. 

Ring 110 ved BRANN.