Publisert 26.05.2017

Vi kommer til å gjennomføre en varm røykdykkerøvelse i den gamle Meieribestyrerboligen i meierivegen på Sør-Fron førstkommende lørdag.

Øvelsen vil avsluttes ved at huset brenner ned, og det vil bli godt synlig røyk i fra hele kommunen. 

Dert er stasjonene Vinstra og Ringebu som skal øve denne gangen.

Publisert 02.12.2016
47 branndøde i Oppland siden år 2000

 

Publisert 23.11.2016

 

Omlegging av feiertjenesten etter ny forebyggende forskrift fra 1. jan.2016 medfører naturlig nok publikumshenvendelse om hva tjenesten vil bestå av framover mhp feiehyppighet og feie-og tilsynsgebyr.

Publisert 25.01.2016

Det har kommet en ny forskrift om brannforebygging, dette medfører at det blir strengere krav til brannvarsling.

Vi har lagt ut hele §7 som omhandler brannvarsling og manuellt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig. 

Publisert 08.12.2015

Kløverhagen blir mottak for mindreårige enslige asylsøkere 

Vakttelefon
Vakttelefon 97588395 (brannvesen lokalt)
Nødnummer
Nødnummer 110 BRANN
Nødnummer 112 POLITI
Nødnummer 113 AMBULANSE

Kontaktinformasjon

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30
 
 
Login for redigering