Ledige stillinger

Her vil ledige stillinger i Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen bli publisert fortløpende

Publisert 23.09.2022

Opplæring vil bli gitt. Det er ønskelig med førerkort for lastebil klasse C.

Publisert 21.03.2023

Midt-Gudbrandsdal Brann- og redningsvesen, MGB, er felles interkommunalt brann- og redningsvesen for kommunene Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron. Administrasjonskommune er Ringebu kommune.

MGB har 53 hel- og deltidsansatte fordelt på brannstasjoner i Fåvang, Ringebu, Sør-Fron, Vinstra og Skåbu. Administrasjon og forebyggende avdeling er lokalisert på Ringebu.

Midt-Gudbrandsdal er et populært ski- og fritidsområde, med arrangementer som verdenscup i utfor i Kvitfjell og Peer Gynt spillet på Gålå. Regionen dekker et areal på 3600 km2 med nesten 14 000 fastboende innbyggere. Området har over 10 000 fritidsboliger, i vintersesongen mangedobles folketallet av tilreisende og turister.

MGB er kommunenes viktigste aktør i forebyggende- og beredskapsarbeid for fastboende og gjester i regionen. Utenom å håndtere brannvesenets kjerneoppgaver i distriktet, samarbeider og bistår vi de andre nødetatene i mange situasjoner der befolkning og samfunn har nytte av oss.

Midt-Gudbrandsdal Brann- og redningsvesen har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for beredskapsavdelingen fra 1. juni 2023.