Ledige stillinger

Her vil ledige stillinger i Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen bli publisert fortløpende

Publisert 23.09.2022

Opplæring vil bli gitt. Det er ønskelig med førerkort for lastebil klasse C.