Publisert 10.04.2019

søkes i fast 3,75 % stilling ved Fåvang brannstasjon og vikar i 3,75 % ved Sør-Fron brannstasjon. Opplæring vil bli gitt.

Publisert 11.06.2018

Det er igjen ekstremt stor skogbrannfare og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning

Publisert 18.09.2017

Det er i høst 30 år siden MGB ble startet som interkommunalt brannvesen for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 

Publisert 02.12.2016
47 branndøde i Oppland siden år 2000

 

Publisert 08.12.2015

Kløverhagen blir mottak for mindreårige enslige asylsøkere