Nye varslingsrutiner ved feiing og tilsyn

Feieren har nå nye løsninger for hvordan vi skal planlegge og gjennomføre feie- og tilsynsrundene våre i din kommune. Vi har nå et nytt verktøy som skal hjelpe oss til å bruke tiden mere effektivt på tilsyn og feiing. Planlegging av disse tiltakene krever mye tid og ressurser, og vi er nå avhengig av innbyggernes hjelp til å få dette i sving så fort som mulig. Feieren er helt avhengig av en form tilbakemelding/bekreftelse for å kunne gjennomføre feiing og tilsyn.

Feieren har nå nye løsninger for hvordan vi skal planlegge og gjennomføre feie- og tilsynsrundene våre i din kommune. Vi har nå et nytt verktøy som skal hjelpe oss til å bruke tiden mere effektivt på tilsyn og feiing. Planlegging av disse tiltakene krever mye tid og ressurser, og vi er nå avhengig av innbyggernes hjelp til å få dette i sving så fort som mulig. Feieren er helt avhengig av en form tilbakemelding/bekreftelse for å kunne gjennomføre feiing og tilsyn.

Det du som huseier skal være forberedt på, er at vi fra nå av kommer til å kontakte deg via en tekstmelding for å varsle om at vi planlegger feiing og tilsyn, og ikke brev i postkassen som tidligere. Som beskrevet i tekstmeldingen kan huseier svare direkte på meldingen for å gi tilbakemelding på om besøket passer eller ikke. Dette er den enkleste og raskeste måten å gi tilbakemelding på.

Denne tekstmeldingen vil i tillegg inneholde en nettadresse (MinEiendom) hvor du også kan finne all din eiendomsinformasjon, feie- og tilsynsdatoer, gi beskjed til feieren om at du har fulgt opp avvik/anmerkninger, etc.

Denne linken kan du enkelt åpne på din Smartphone eller du kan kopiere eller skrive URL’en inn på din PC hvis du ønsker det.

Er du usikker på dette eller trenger hjelp, kan du fortsatt kontakte feieren direkte slik det er beskrevet i SMS-en.

Vi minner om at det fortsatt vil være mulig å kontakte oss som før, men vi setter stor pris på responsen fra SMS.

Beskrivelse steg for steg:

1. Du vil få en SMS fra et tilsynelatende merkelig telefonnummer og i starten av meldingen står det «Melding fra Brannvesenet».

2. Åpne SMS-en, les fremgangsmåten.

Alt 1:

Svar med et 1-tall for tidspunkt passer.

Svar med et 2-tall om tidspunktet ikke passer og du kontakter feieren for senere avtale.

Alt 2:

Ved hjelp av linken i SMS-en logger du deg på Min Eiendom via DIFI, og her kan du bekrefte tidspunktet Feieren har foreslått for tilsyn eller feiing. Når du har bekreftet så vil Feieren motta beskjed automatisk og vil kunne utføre feiing/tilsyn ut ifra det som blir besvart.

3. Etter at feiingen eller tilsynet er gjennomført vil du få en ny melding med status og link til MinEiendom hvor du kan lese utfyllende informasjon, følge opp eventuelle avvik eller anmerkninger, etc.