Publisert 13.10.2021

Etter innføring av nye forskrifter vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om feiing og tilsyn.       

Publisert 05.01.2021

Som følge av regjeringens råd om hjemmekontor, har vi besluttet å holde alle våre brannstasjoner stengt for besøkende i perioden 4. til 18. januar 2021.

Publisert 07.05.2020

Feieren har nå nye løsninger for hvordan vi skal planlegge og gjennomføre feie- og tilsynsrundene våre i din kommune. Vi har nå et nytt verktøy som skal hjelpe oss til å bruke tiden mere effektivt på tilsyn og feiing. Planlegging av disse tiltakene krever mye tid og ressurser, og vi er nå avhengig av innbyggernes hjelp til å få dette i sving så fort som mulig. Feieren er helt avhengig av en form tilbakemelding/bekreftelse for å kunne gjennomføre feiing og tilsyn.

Publisert 07.05.2020

I henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det opp til hver enkelt kommune å gi dispensasjon fra forskriften. 
 

Publisert 02.12.2016