Kjenner du noen som ikke er trygg hjemme?

 For å gjøre Ringebu, Sør-Fron, og Nord-Fron enda tryggere kommuner å bo i, trenger vi hjelp til å finne brannfarlige forhold. Vi ønsker tips og bekymringsmeldinger fra innbyggerne våre. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.

Send oss en email til post@mgb.no  Du kan også ringe oss på vår vakttlf: 975 88 395 .

2012-06-16-096.jpg  Åtte av ti branndødsfall skjer i boliger. Dette dreier seg langt på vei om personer som av ulike grunner ikke klarer å håndtere en brannsituasjon når den oppstår. Enten fordi de ikke oppdager brannen i tide eller fordi de ikke klarer å komme seg ut av boligen i tide. Dette skyldes gjerne ulike typer funksjonsnedsettelser, ofte som følge av normal aldring.  Økningen i antall eldre vil etter all sannsynlighet gi flere branndøde i årene som kommer dersom ikke nye tiltak settes inn.

 

 Vi foretar et besøk og gjennomgår brannsikkerheten i boligen og tar initiativ til forebyggende tiltak i samarbeid med den enkelte og pårørende. Informasjon, veiledning og konkrete fysiske brannverntiltak vil ha vesentlig effekt på sikkerheten i hjemmet. Dette kan være tiltak som bidrar til å
• hindre at brann overhodet oppstår
• øke evnen til å oppdage brann
• begrense eller slokke branner på stedet
• øke sjansen for at folk evakueres i tide