Feiing og tilsyn i alle hytter/fritidsboliger fra 01.01.2022

Etter innføring av nye forskrifter vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om feiing og tilsyn.       

Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner som er i bruk i byggverk, blir feiet etter behov. Kommunen skal også sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk.

Byggverk gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, men omfatter også andre bygg som for eksempel verksted, drivhus, lager, industribygg m.m. med fyringsanlegg for oppvarming av byggverk. Gjelder også gassfyrte fyringsanlegg som er tilknyttet en skorstein eller et avgassrør og som mates fra tank.

Kostnad og feiegebyr.

Det er kommunen som fastsetter gebyret for feiing og tilsyn av fritidsbolig i sin kommune. Gebyret kan variere fra kommune til kommune, men blir fastsatt ut ifra selvkostprinsippet. Det betyr at gebyret fastsettes ut ifra de utgiftene kommunen har med å utføre tjenesten.