Utsatt søknadsfrist på søknad om handel med fyrverkeri til 01.09.20

I henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det opp til hver enkelt kommune å gi dispensasjon fra forskriften. 
 

 Veiledning om håndtering av fyrverkeri fastslår følgende: 
 
”Ved innkomne søknader etter fristen kan kommunen vurdere om det er kapasitet til å behandle søknaden i tråd med god forvaltningsskikk. Det er likevel opp til den enkelte kommune å vurdere. Dersom kommunene åpner for behandling av søknader etter 1. mai må dette vurderes opp mot likebehandlingsprinsippet. Det vil si at velger man å behandle en søknad som er kommet en uke etter fristen, må alle søknader som er kommet inn en uke etter fristen behandles. Kommunen trenger imidlertid ikke en dispensasjon fra DSB for å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.”
 
Vi utsetter derfor fristen for søknad om salg av fyrverkeri i år til 01.09.20.

Kun elektroniske søknader vil bli behandlet, og søknaden gjelder for kun 1 år av gangen.

Link til elektronisk søknadssjema