Om MGB

Administrasjonen er midlertidig lokalisert i gamle Tinde bygget i Ringebu sentrum. Til sammen er det 10 ansatte i avdelingen som ledes av Brannsjef Tom Are Nilstad.

Forebyggende avdelingen ledes av Tor Engum som også er Brannsjefens stedfortreder.

Beredskapsavdelingen ledes av Ole Kristian Slåen.

Administrasjonen holder åpent for publikumsmottak i gamle Tindebygget med adresse brugata 1 i Ringebu på hverdagene i tidsrommet kl. 08.00-15.00.