Hvem svarer på hva?

  

Besøk på brannstasjonen, åpen dag, presse

Tom Are Nilstad, Brannsjef  tlf 991 10460

Tor Engum, Leder forebyggende  mob: 91 84 57 87

Nedbrenningsobjekter

Kontakt Ole Kristian Slåen , Leder beredskap mob: 906 54 119

Oppbevaring av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff)

Tom Are Nilstad, Brannsjef  tlf 991 10460

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob:90 93 81 51

Byggesøknader

Tom Are Nilstad, Brannsjef  tlf 991 10460

Drift av brannstasjonene

Kontakt Ole Kristian Slåen, Leder beredskap mob: 906 54 119

Fakturaer vedrørende unødige brannutrykninger, faktureringsoppdrag osv.

Kontakt konsulent Anne Irene D. Hagen, Tlf: 45 37 77 63

Feiing og tilsyn av ildsteder

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron mob: 909 58 791

Rune Solbakken Seksjonsleder Forebyggende mob: 474 58 462

 

Piper og ildsteder generelt

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron mob: 909 58 791

Rune Solbakken Seksjonsleder Forebyggende mob: 474 58 462

 

Fyrverkeri og andre eksplosiver

Caroline Agdestein, Branninspektør, mob: 480 36 017

Tilsyn § 13 bygg

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87

Caroline Agdestein, Branninspektør, mob: 480 36 017

Undervisning, opplæring, øvelser og kurs

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob:  91 84 57 87

Caroline Agdestein, Branninspektør mob: 48 03 60 17

Rømningsveier, slokkeutstyr og andre branntekniske saker

Tor Engum Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87 

 

Utleie av feierutstyr

Kontakt konsulent Anne Irene D. Hagen, mob. 45 37 77 63

Piper og ildstedskontroll av boliger

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron mob: 909 58 791

Rune Solbakken Seksjonsleder Forebyggende mob: 474 58 462