Hvem svarer på hva?

  

Besøk på brannstasjonen, åpen dag, presse

Tom Are Nilstad, Brannsjef  tlf 991 10460

Tor Engum, Leder forebyggende  mob: 91 84 57 87

Nedbrenningsobjekter

Kontakt Peer Kleiven, Leder beredskap mob: 97 54 10 41

Oppbevaring av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff)

Tom Are Nilstad, Brannsjef  tlf 991 10460

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob:90 93 81 51

Byggesøknader

Tom Are Nilstad, Brannsjef  tlf 991 10460

Drift av brannstasjonene

Kontakt Peer Kleiven, Leder beredskap mob: 97 54 10 41

Fakturaer vedrørende unødige brannutrykninger, faktureringsoppdrag osv.

Kontakt konsulent Anne Irene D. Hagen, Tlf: 61 28 31 80

Feiing og tilsyn av ildsteder

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron mob: 909 58 791

Rune Solbakken Feier hytter mob: 474 58 462

Sondre Falkenhaug Feier mob: 909 66 059

Piper og ildsteder generelt

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron mob: 909 58 791

Rune Solbakken Feier hytter mob: 474 58 462

Sondre Falkenhaug Feier mob: 909 66 059

Fyrverkeri og andre eksplosiver

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob: 90 93 81 51

Tilsyn § 13 bygg

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob: 90 93 81 51

Undervisning, opplæring, øvelser og kurs

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob:  91 84 57 87

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob: 90 93 81 51

Rømningsveier, slokkeutstyr og andre branntekniske saker

Tor Engum Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87 

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob: 90 93 81 51

Utleie av feierutstyr

Kontakt konsulent Anne Irene D. Hagen, mob. 41 55 36 79

Piper og ildstedskontroll av boliger

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron mob: 909 58 791

Rune Solbakken Feier hytter mob: 474 58 462

Sondre Falkenhaug Feier mob: 909 66 059