Forebyggende avdeling

 

Ledes av Tor Engum, avdelingsleder forebyggende med ansvar for feiere og tilsynspersonell.