Tilsyn og feiing av lavstandardhytter

Ny forskrift om brannforebygging påla oss å gjennomføre tilsyn og feiing av piper i alle bygg med fyringsanlegg.

Derfor vil også alle hytter som før ikke har vært innen tilsyn og feieordningen også inngå i tilsyns og feieordningen.

Vi startet derfor opp med dette høsten 2019 og ordningen er lagt opp med den frekvens på ca 8-10 år før neste besøk.