Ledige stillinger

Illustrasjon: Brev - Klikk for stort bilde Her vil ledige stillinger i Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen bli publisert fortløpende

Publisert 17.01.2019

                       

søkes i fast 3,75 % stilling. Opplæring vil bli gitt.

Det er ønskelig med førerkort for lastebil. Søkere

bør bo og jobbe innen en kjøreavstand på 5 min. fra

brannstasjonene.

Stillingene er søkbare for både jenter og gutter.