Melding om overnatting til MGB

Brannvesenet skal varsles i god tid når overnatting og andre større arrangementer finner sted. Navnet på den som er ansvarlig, antall personer som overnatter eller deltar på arrangementer skal oppgis. Ved mindre arrangementer som møter og lignende, handles dette av hver enkelt ansvarlig leder på stedet.

Melding om overnatting

Ordens- og branninstruks ved overnatting i kommunale bygninger

 • Det er ikke tillatt å overnatte i bygninger uten brannvarslingsanlegg. 
 • Det anbefales at det ved overnatting bør vektlegges bruk av 1 etasje. Skal andre etasjer benyttes bør dette vurderes ut fra gitte branntekniske forhold og personrisiko. 
 • Det skal til enhver tid være minst 1 våken nattvakt. Ved flere enn 100 personer som overnatter, skal antallet brannvakter økes med minst 1.
 • Disse skal foreta kontrollrunder minimum 1 gang pr. time. 
 • Det skal ikke overnatte flere enn 20 personer i et enkelt rom. 
 • Bruk av åpen varme eller røyking er ikke tillatt. 
 • Det skal være tilgang på telefon. 
 • Brannvesenet skal varsles i god tid (min. 14 dager på fax, e-post eller brev) når overnatting og andre større arrangementer finner sted. Navnet på den som er ansvarlig, antall personer som overnatter eller deltar på arrangementer skal oppgis. Ved mindre arrangementer som møter og lignende, handles dette av hver enkelt ansvarlig leder på stedet.

E-postadresse: post@mgb.no

Vakttelefon overbefal Midt-Gudbrandsdal brannvesen: 975 88395
Adresse: Brannstasjonen 2630 Ringebu
 

GENERELL BRANNINSTRUKS

Brannvakten:

 • skal sette seg inn i og forstå den generelle branninstruksen, samt ytterligere krav som måtte fremkomme i den enkelte bygnings branninstruks
 • skal ved mistenkelig røyk eller brann, umiddelbart varsle brannvesenet på tlf. 110 
 • skal kjenne brannsentralens plassering og virkemåte, samt plassering av håndmeldere 
 • skal kjenne til plassering og virkemåte av brannslanger og slokkeapparater 
 • skal kjenne til utganger og nødutganger 
 • har ansvaret for at evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens samleplass, og at de evakuerte blir der inntil annen ordre blir gitt 
 • skal etter varsling og evakuering, forsøke å slokke brannen med det slokkeutstyret som er disponibelt