Vinstra brannstasjon

  

 

Vinstra brannstasjon ligger i Nord-Fron kommune og har 8 deltidsmannskap. Stasjonen har en førsteutrykningsbrannbil og en tankbil. Vinstra har utenom brannberedskap, spesialfelt på redning med hydraulisk frigjøringsutstyr/hurtigfrigjøring, til bruk på trafikkulykker.Det er også redningshenger på stasjon, beregnet på større ulykker/hendelser (busser/tog,osv).Stasjonen ligger ved E6 rett overfor Sødorptunet handlesenter.