Sør-Fron Brannstasjon

 

Sør-Fron stasjon har 8 deltidsbrannmenn. Stasjonen har en førsteutrykningsbrannbil og en Vare/mannskapsbil . Sør-Fron har som spesialfelt utenom brannberedskap, restverdiredning og oljevern henger med utstyr til håntering av utslipp og små lekasjer.Stasjon ligger i samme bygg som kommunelageret .Rett ved siden av gamle meiereiet.