Skåbu brannstasjon

 

Skåbu stasjon ligger i Nord-Fron kommune og har 8 deltidsbrannmenn. Stasjonen har en førsteutrykningsbrannbil og en tankbil. Skåbu har som spesialfelt utenom brannberedskap, hjertestarter og hydraulisk frigjøringsutstyr til håndtering av trafikkulykker. Stasjonen ligger i sentrum ,1 etasje på bensinstasjonen i Skåbu.