Ringebu brannstasjon

 

Ringebu stasjon har 8 deltidsbrannmenn. Stasjonen har en førsteutrykningsbrannbil og en tankbil. Ringebu har utenom brannberedskap, spesialfelt på redning med hydraulisk frigjøringsutstyr/hurtigfrigjøring, til bruk på trafikkulykker. Det er også  her administrasjonen for Midt Gudbrandsdal brannvesen og feievesen har kontorer.Stasjonen ligger rett ved E6 I sentrum.