Administrasjon MGB

Administrasjonen er lokalisert både på Ringebu brannstasjon. Til sammen er det 10 ansatte i avdelingen som ledes av Brannsjef Tom Are Nilstad.

Brannsjefens stedfortreder er Leder Beredskap, Peer Kleiven

Administrasjonen holder åpent for publikumsmottak på brannstasjonen i Ringebu på hverdagene i tidsrommet kl. 08.00-15.00.

Administrasjon MGB
Navn Stilling Telefon Mobil E-post
Tom Are Nilstad Brannsjef 61283184 991 10460 tom-are@mgb.no
Peer Kleiven Leder beredskap 61283186 97541041 peer.kleiven@mgb.no
Tor Engum Leder Forebyggende 61283183 91845787 tor@mgb.no
Ole Kristian Slåen Branninspektør 61283185 90938151 ole.kristian.slaaen@mgb.no
Anne Irene D. Hagen Sekretær 61283180 anne.irene.d.hagen@mgb.no
Tormod Høyesveen Feier Sør-Fron 61283187 90958791 tormod@mgb.no
Rune Solbakken Feier Hytter 61283182 47458462 rune@mgb.no
Morten Birger Sæther Feier Ringebu 48998257 morten@mgb.no
Sondre Falkenhaug Feier Sør-Fron 90966059 sondre@mgb.no