Oppdatering fra Feiervesenet angående hyttefeiing

                                                                                                           

                                                                                                                      Ringebu 17.01.2014

 

 

Info fra Forebyggende feie avd 

 

 

 

Det ble vedtatt i alle kommunene i midtdalen å innføre feiing og tilsyn på fritid eiendommer i høyfjellet med høystandard. Det er gjennomført feiing i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

I 2013 ble det utført.ca i  Nord-Fron 50 i Sør-Fron 200 og Ringebu 200, Feiing og tilsyn skal utføres som behovsprøvd d.v.s.  feiing og tilsyn hvert 4. år.

Litt om aktiviteten som er planlagt i 2014 er, Videreføre feiing og tilsyn med høystandard hytter i alle tre kommuner, det blir i første runde en registrering av sot mengde, ruteforvaltning og adkomst til piper pr enhet. Hytter uten høystandard har også tilbud om feiing, med at hver enkelt bestiller feiing hos feiervesenet eller en kan låne utstyr og feie selv.                                            

 

 

                     

 

 

Med Hilsen

 

Forebyggende,         Feiervesenet