NYE KRAV OM UAVHENGIG KONTROLL AV GASSANLEGG

Alle gassanlegg skal kontrolleres før de settes i drift, og eksisterende anlegg skal kontrolleres regelmessig. Nytt er at kontrollene skal utføres av en uavhengig kontrollør i form av bl.a. akkreditert inspeksjonsorgan. Rørleggerfirmaer, kuldemontører, rådgivende ingeniører og andre med nødvendig kompetanse kan søke Norsk Akkreditering om akkreditering for å utføre slike jobber.

 

Les mer her