Mens du venter på ambulansen

bilde 5.jpg 

bilde 2.jpg

Skåbu brannstasjon er nå kvalifiserte første-hjelpere etter å ha gjennomgått

Norsk Luftambulanses kurs i «mens du venter på ambulansen».

Tjenesten er et tillegg til ambulansen og vil bli brukt for å ta hånd om pasienter

ved livstruende skade og sykdom, inntil ambulanse er på plass.

 

Kurset ble avholdt 25-26 januar, materiell og utstyr er på plass og tjenesten er i gang.

Et viktig tiltak for Skåbu og brannvesenet.