Aksjon Boligbrann og Røykvarslerens dag

2012-06-16-096.jpg                                                                    Om Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Kommunale brann-/feiervesen, lokale el-tilsyn og Gjensidiges distriktskontorer står for de lokale arrangementene over hele landet.

Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll i de påfølgende dagene. Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem. Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, som normalt er årets verste brannmåned. Da ser vi ofte en økning i antall boligbranner.

 

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Kommunale brann-/feiervesen, lokale el-tilsyn og Gjensidiges distriktskontorer står for de lokale arrangementene over hele landet.

Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll i de påfølgende dagene. Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem. Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, som normalt er årets verste brannmåned. Da ser vi ofte en økning i antall boligbranner.

Vi vil i år ha fokus på brannsikkerheten til eldre som bor hjemme og komfyrvakt