Viktig informasjon til deg som skal brenne kvist eller tørrgress

Skal du brenne kvist eller tørrgress i Midt-dalen så ring telefonnummer 611 48000