Forebyggende avdeling

Seksjonen ledes av Tor Engum, leder forebyggende med ansvar for feiere og tilsynspersonell.