Hvem svarer på hva?

  

Hvem svarer på hva?

Besøk på brannstasjonen, åpen dag, presse

Per Martin, Brannsjef  mob: 95 74 37 57   

Tor Engum, Leder forebyggende  mob: 91 84 57 87

Nedbrenningsobjekter

Kontakt Peer Kleiven, Leder beredskap mob: 97 54 10 41

Oppbevaring av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff)

Per Martin, Brannsjef  mob: 95 74 37 57

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob:90 93 81 51

Byggesøknader

Kontakt Per Martin, Brannsjef Tlf: 61 28 31 84 mob: 95 74 37 57

Drift av brannstasjonene

Kontakt Peer Kleiven, Leder beredskap mob: 97 54 10 41

Fakturaer vedrørende unødige brannutrykninger, faktureringsoppdrag osv.

Kontakt konsulent Anne Irene D. Hagen, Tlf: 61 28 31 80

Feiing og tilsyn av ildsteder

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron mob: 909 58 791

Rune Solbakken Feier hytter mob: 474 58 462

Sondre Falkenhaug Feier mob: 909 66 059

Piper og ildsteder generelt

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron mob: 909 58 791

Rune Solbakken Feier hytter mob: 474 58 462

Sondre Falkenhaug Feier mob: 909 66 059

Fyrverkeri og andre eksplosiver

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob: 90 93 81 51

Tilsyn § 13 bygg

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob: 90 93 81 51

Undervisning, opplæring, øvelser og kurs

Tor Engum, Leder forebyggende,  mob:  91 84 57 87

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob: 90 93 81 51

Rømningsveier, slokkeutstyr og andre branntekniske saker

Tor Engum Leder forebyggende,  mob: 91 84 57 87 

Ole Kristian Slåen, Branninspektør, mob: 90 93 81 51

Utleie av feierutstyr

Kontakt konsulent Anne Irene D. Hagen, mob. 41 55 36 79

Piper og ildstedskontroll av boliger

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron mob: 909 58 791

Rune Solbakken Feier hytter mob: 474 58 462

Sondre Falkenhaug Feier mob: 909 66 059