Hvem svarer på hva?

  

Hvem svarer på hva?

Besøk på brannstasjonen, åpen dag, presse

Per Martin, Brannsjef  Tlf: 61 28 31 84 mob: 95 74 37 57   

Tom Gaustad, Leder forebyggende  Tlf: 61 28 31 83 mob: 90 95 90 18

Nedbrenningsobjekter

Kontakt Peer Kleiven, Leder beredskap Tlf: 61 28 31 86 mob: 97 54 10 41

Oppbevaring av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff)

Per Martin, Brannsjef  Tlf: 61 28 31 84 mob: 95 74 37 57   

Tom Gaustad Leder forebyggende,  Tlf: 61 28 31 83 mob: 90 95 90 18

Tor Engum, Branninspektør, Tlf: 61 28 31 85 mob: 91 84 57 87

Byggesøknader

Kontakt Per Martin, Brannsjef Tlf: 61 28 31 84 mob: 95 74 37 57

Drift av brannstasjonene

Kontakt Peer Kleiven, Leder beredskap Tlf: 61 28 31 86 mob: 97 54 10 41

Fakturaer vedrørende unødige brannutrykninger, faktureringsoppdrag osv.

Kontakt konsulent Anne Irene D. Hagen, Tlf: 61 28 31 80

Feiing og tilsyn av ildsteder

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu Tlf: 61 28 31 82 mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron Tlf: 61 28 31 82 mob: 909 58 791

Ole Kristian Slåen, Feier Sør og Nord-Fron  Tlf: 61 28 31 81 mob: 909 38 151

Rune Solbakken Feier hytter Tlf: 61 28 31 81 mob: 474 58 462

Sondre Falkenhaug Feier mob: 909 66 059

Piper og ildsteder generelt

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu Tlf: 61 28 31 82 mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron Tlf: 61 28 31 82 mob: 909 58 791

Ole Kristian Slåen, Feier Sør og Nord-Fron  Tlf: 61 28 31 81 mob: 909 38 151

Rune Solbakken Feier hytter Tlf: 61 28 31 81 mob: 474 58 462

Sondre Falkenhaug Feier mob: 909 66 059

Fyrverkeri og andre eksplosiver

Tom Gaustad Leder forebyggende,  Tlf: 61 28 31 83 mob: 909 59 018

Tor Engum, Branninspektør, Tlf: 61 28 31 85 mob: 918 45 787

Tilsyn § 13 bygg

Tom Gaustad Leder forebyggende,  Tlf: 61 28 31 83 mob: 909 59 018

Tor Engum, Branninspektør, Tlf: 61 28 31 85 mob: 918 45 787

Undervisning, opplæring, øvelser og kurs

Tom Gaustad Leder forebyggende,  Tlf: 61 28 31 83 mob: 909 59 018

Tor Engum, Branninspektør, Tlf: 61 28 31 85 mob: 918 45 787

Rømningsveier, slokkeutstyr og andre branntekniske saker

Tom Gaustad Leder forebyggende,  Tlf: 61 28 31 83 mob: 909 59 018

Tor Engum, Branninspektør, Tlf: 61 28 31 85 mob: 918 45 787

Utleie av feierutstyr

Kontakt konsulent Anne Irene D. Hagen, Tlf: 61 28 31 80

Piper og ildstedskontroll av boliger

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu Tlf: 61 28 31 82 mob: 489 98 257   

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron Tlf: 61 28 31 82 mob: 909 58 791

Ole Kristian Slåen, Feier Sør og Nord-Fron  Tlf: 61 28 31 81 mob: 909 38 151

Rune Solbakken Feier hytter Tlf: 61 28 31 81 mob: 474 58 462

Sondre Falkenhaug Feier mob: 909 66 059