Administrasjon MGB

Administrasjonen er lokalisert både på Ringebu brannstasjon. Til sammen er det 10 ansatte i avdelingen som ledes av Brannsjef Per Martin.

Brannsjefens stedfortreder er Leder Beredskap, Peer Kleiven

Administrasjonen holder åpent for publikumsmottak på brannstasjonen i Ringebu på hverdagene i tidsrommet kl. 08.00-15.00.

 Liste : Administrasjon MGB