Brannkonstabel ved Ringebu og Sør-Fron brannstasjon

søkes i fast 3,75 % stilling. Opplæring vil bli gitt.

Det er ønskelig med førerkort for lastebil.

Søkere bør bo og jobbe innen en kjøreavstand på 5 min. fra

brannstasjonene.

Stillingene er søkbare for både jenter og gutter.

Det er kun mulighet for å søke stillingen på www.ringebu.kommune.no – «søknadssenter» «ledige stillinger». 

Søknaden merkes med saksnr. 21/901. Søknadsfrist 15. mai 2021

 

Nærmere info fås ved henvendelse til.

Leder Beredskap Peer Kleiven, tlf 975 41 041

Brannsjef Tom Are Nilstad, tlf 991 10 460

www.mgb.no