Ledig stilling som branninspektør

Midt-Gudbrandsdal Brann- og redningsvesen, MGB, er felles interkommunalt brann- og redningsvesen for kommunene Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron. Administrasjonskommune er Ringebu kommune.

MGB har 57 hel- og deltidsansatte fordelt på brannstasjoner i Fåvang, Ringebu, Sør-Fron, Vinstra og Skåbu. Administrasjon og forebyggende avdeling er lokalisert på Ringebu.

Midt-Gudbrandsdal er et populært ski- og fritidsområde. Regionen dekker et areal på 3600 km2 med nesten 14 000 fastboende innbyggere. Området har over 10 000 fritidsboliger, i vintersesongen mangedobles folketallet av tilreisende og turister.

MGB er kommunenes viktigste aktør i forebyggende- og beredskapsarbeid for fastboende og gjester i regionen. Utenom å håndtere brannvesenets kjerneoppgaver i distriktet, samarbeider og bistår vi de andre nødetatene i mange situasjoner der befolkning og samfunn har nytte av oss.

Er du rett person med rett kompetanse og bor innenfor 1 times kjøreavstand til regionens tettsteder kan det være mulighet for å inngå i delt turnus som overordnet innsatsleder.

KOMPETANSEKRAV

Jfr. Brann- og redningsvesenforskriftens § 40 skal personell med oppgaver innen brannforebygging ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for forebyggende brannvern innen to år fra ansettelse, og ha enten:

 1. universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå,
 2. yrkesutdanning som brannkonstabel heltid eller deltid, og kurs for utrykningsleder deltid eller heltid jf. forskriftens § 41,
 3. fagfagutdanning i samsvar med læreplan fastsatt for personell som skal utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg, jf. forskriften § 38, eller
 4. annen relevant fagskole- eller fagutdanning

og utover det ha:

 • Førerkort klasse B
 • Erfaring fra forebyggende tilsynsarbeid
 • God skriftlig og muntlig framføringsevne i norsk
 • Gode kunnskaper innen bruk av digitale arbeidsverktøy
 • Erfaring i og evne til å arbeide selvstendig

Ved manglende formell utdanning må søker forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring, dette vil også gjelde ved eventuell deltagelse i vaktturnus.

PERSONLIGE EGENSKAPER

Vi søker deg som har evne til å se og handle i samsvar med brann- og redningsvesenets samlede behov og mål, og ønsker være med og utgjøre en forskjell for de som trenger det mest. Denne egenskapen er meget sentral og blir betydelig vektlagt ettersom en viktig del av branninspektøren sin oppgave er å være brannvesenets ansikt utad. Du må kunne kommunisere godt med kollegaer, klienter og offentlige myndigheter.

Vi ønsker oss en person med stå-på-vilje, et romslig sinn og godt humør.

For øvrig vil følgende egenskaper bli vektlagt:

 • Være samfunnsorientert, ha evne til nytenking og helhetlig tenking for brannvesenets drift, og ha grundig forståelse av selskapets organisasjon og styringssystemer
 • Være tydelig og motiverende med stor sosial kompetanse
 • Kunne arbeide målrettet og resultatorientert
 • Ha evne til å prioritere – og nedprioritere
 • Være strukturert og analytisk
 • Være lojal, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Kunne arbeide under høyt press

 

Vi kan tilby:

Lønn etter avtale.
God pensjonsordning i KLP
Fleksibel arbeidstid.

På bakgrunn av personalpolitiske mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn om å søke stillingen.

Ved tilsetting kreves det uttømmende politiattest jfr. brannlovens § 18

 

Søknadsfristen er 25.september 2023

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt avdelingsleder forebyggende, Tor Engum, tlf. 918 45 787

 

 

Klikk her for å komme til de elektroniske søknadssidene, bruk Arkivsaksnummer 23/3705