Brannkonstabel deltid ved Sør-Fron brannstasjon

søkes i fast 3,75 % stilling fra d.d. Opplæring vil bli gitt.

Det er ønskelig med førerkort for lastebil klasse C.

Søkere bør bo og jobbe innen en kjøreavstand på 5 min. fra

brannstasjonen.

Stillingen er søkbar for både jenter, gutter og med minioritetsbakgrunn. Søkeren må beherske norsk skriftlig og muntlig. Tilfredsstillende politiattest kreves ved ansettelse.

Det er kun mulighet for å søke stillingen på www.ringebu.kommune.no – «søknadssenter» «ledige stillinger». 

Søknaden merkes med saksnr. 23/3707. Søknadsfrist 20. september 2023.

 

Nærmere info fås ved henvendelse til.

Leder Beredskap Ole Kristian Slåen, tlf 906 54119

www.mgb.no