Hvem svarer på hva?

  

  

Besøk på brannstasjonen, åpen dag, presse

 

Per Martin, Brannsjef  Tlf: 61 28 31 84 mob: 95 74 37 57   

Tom Gaustad, Leder forebyggende  Tlf: 61 28 31 83 mob: 90 95 90 18

 

Nedbrenningsobjekter

Kontakt Peer Kleiven, Leder beredskap Tlf: 61 28 31 86 mob: 97 54 10 41

 

Oppbevaring av farlig stoff (brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff)

Per Martin, Brannsjef  Tlf: 61 28 31 84 mob: 95 74 37 57   

Tom Gaustad Leder forebyggende,  Tlf: 61 28 31 83 mob: 90 95 90 18

Tor Engum, Branninspektør, Tlf: 61 28 31 85 mob: 91 84 57 87

 

Byggesøknader

Kontakt Per Martin, Brannsjef Tlf: 61 28 31 84 mob: 95 74 37 57

 

Drift av brannstasjonene

Kontakt Peer Kleiven, Leder beredskap Tlf: 61 28 31 86 mob: 97 54 10 41

 

Fakturaer vedrørende unødige brannutrykninger, faktureringsoppdrag osv.

Kontakt Sekretær  Anne Irene D. Hagen, Tlf: 61 28 31 80

 

Feiing og tilsyn av ildsteder

 

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu Tlf: 61283182 mob: 48 99 82 57

Arve Sæternes, Feier Sør-Fron Tlf: 61 28 31 82 mob: 90 96 60 59    

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron Tlf: 61 28 31 82 mob: 90 95 87 91

Ole Kr Slåen, Feier Sør og Nord-Fron  Tlf: 61 28 31 81 mob: 90 93 81 51

Rune Solbakken Feier hytter Tlf: 61283181 mob: 47 45 84 62

Piper og ildsteder generelt

 

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu Tlf: 61283182 mob: 48 99 82 57

Arve Sæternes, Feier Sør-Fron Tlf: 61 28 31 82 mob: 90 96 60 59

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron Tlf: 61 28 31 82 mob: 90 95 87 91

Ole Kr Slåen, Feier Sør og Nord-Fron  Tlf: 61 28 31 81 mob: 90 93 81 51

Rune Solbakken Feier hytter Tlf: 61283181 mob: 47 45 84 62

Fyrverkeri og andre eksplosiver

 

Tom Gaustad Leder forebyggende,  Tlf: 61 28 31 83 mob: 90 95 90 18

Tor Engum, Branninspektør, Tlf: 61 28 31 85 mob: 91 84 57 87

 

Tilsyn § 13 bygg

 

Tom Gaustad Leder forebyggende,  Tlf: 61 28 31 83 mob: 90 95 90 18

Tor Engum, Branninspektør, Tlf: 61 28 31 85 mob: 91 84 57 87

 

Undervisning, opplæring, øvelser og kurs

Tom Gaustad Leder forebyggende Tlf: 61 28 31 83 mob: 90 95 90 18

Tor Engum, Branninspektør, Tlf: 61 28 31 85 mob: 91 84 57 87

 

Rømningsveier, slokkeutstyr og andre branntekniske saker

Tom Gaustad Leder forebyggende  Tlf: 61 28 31 83 mob: 90 95 90 18

Tor Engum, Branninspektør, Tlf: 61 28 31 85 mob: 91 84 57 87

 

Utleie av feierutstyr

Kontakt Sekretær Anne Irene D. Hagen, Tlf: 61 28 31 80   

 

Piper og ildstedskontroll av boliger

 

Morten Birger Sæther, Feier Ringebu Tlf: 61283182 mob: 48 99 82 57

Arve Sæternes, Feier Sør-Fron Tlf: 61 28 31 82 mob: 90 96 60 59 

Tormod Høyesveen, Feier Nord og Sør-Fron Tlf: 61 28 31 82 mob: 90 95 87 91

Ole Kr Slåen, Feier  Sør og Nord-Fron Tlf: 61 28 31 81 mob: 90 93 81 51 

Rune Solbakken Feier hytter Tlf: 61283181 mob: 47  45 84 62

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30