Sør-Fron Brannstasjon

Sør-Fron brannstasjon, mars 09 - Klikk for stort bilde

 

Sør-Fron stasjon har 8 deltidsbrannmenn. Stasjonen har en førsteutrykningsbrannbil og en Vare/mannskapsbil . Sør-Fron har som spesialfelt utenom brannberedskap, restverdiredning og oljevern henger med utstyr til håntering av utslipp og små lekasjer.Stasjon ligger i samme bygg som kommunelageret .Rett ved siden av gamle meiereiet.

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30