Forebyggende avdeling

Seksjonen ledes av Tom Gaustad, leder forebyggende med ansvar for feiere og tilsynspersonell.

Formål

Kommunene er pålagt å utføre brannforebyggende arbeid, og ressursbruken skal stå i et bestemt forhold til innbyggertallet. Målet er å legge til rette for at ingen skal omkomme eller bli skadet i brann, samt redusere skadevirkningene av brann. Virkemidlene er flere; informasjon, opplæring, fastsettelse av brannsikringstiltak og brannsyn.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven er å:

  • Gjennomføre tilsyn i særskilte brannobjekter.
  • Brannverninformasjon og opplæring av ansatte ved offentlige og private næringsvirksomhet.
  • Informasjon og opplæring av ansatte i risikoobjekter
  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak overfor allmennheten.
  • Er med på åpen dag, brannvernukene, røykvarslerkampanje og aksjon boligbrann.
  • Uttalelse i kommunale byggesaker vedrørende branntekniske spørsmål.
  • Saksbehandling ved salg og oppskyting av fyrverkeri.
  • Branntekniske befaringer.
Publisert av Tor Engum. Sist endret 02.12.2016

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30