Forebyggende avdeling

Seksjonen ledes av Tom Gaustad, leder forebyggende med ansvar for feiere og tilsynspersonell.