Beredskap

Seksjonen ledes av Peer Kleiven, leder beredskap med ansvar for til sammen 5 brannstasjoner:

  • Fåvang
  • Ringebu 
  • Sør-Fron
  • Vinstra
  • Skåbu

Hver brannstasjon har 8 deltidsstillinger.

Med til sammen 5 brannstasjoner som overlapper hverandre og samkjøres etter behov er vi godt forberedt på alle utfordringer som blir forelagt oss.

Brannberedskapen i MGB er ledet av overordnet(overbefals) vakt i 4 delt ukesturnus med brannsjefen, Leder forebyggende, Leder beredskap, og branninspektør. MGB er organisert og styrkemessig dimensjonert i henhold til lov/forskrift.


MGB har i tillegg inngått beredskapsmessige bistandsavtaler med samtlige nabokommuner

Publisert av Tor Engum. Sist endret 02.12.2016
Vakttelefon
Vakttelefon 97588395 (brannvesen lokalt)
Nødnummer
Nødnummer 110 BRANN
Nødnummer 112 POLITI
Nødnummer 113 AMBULANSE

Kontaktinformasjon

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30
 
 
Login for redigering