Beredskap

Seksjonen ledes av Peer Kleiven, leder beredskap med ansvar for til sammen 5 brannstasjoner:

  • Fåvang
  • Ringebu 
  • Sør-Fron
  • Vinstra
  • Skåbu

Hver brannstasjon har 8 deltidsstillinger.

Med til sammen 5 brannstasjoner som overlapper hverandre og samkjøres etter behov er vi godt forberedt på alle utfordringer som blir forelagt oss.

Brannberedskapen i MGB er ledet av overordnet(overbefals) vakt i 4 delt ukesturnus med brannsjefen, Leder forebyggende, Leder beredskap, og branninspektør. MGB er organisert og styrkemessig dimensjonert i henhold til lov/forskrift.


MGB har i tillegg inngått beredskapsmessige bistandsavtaler med samtlige nabokommuner

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30