KLØVERHAGEN

Kløverhagen blir mottak for mindreårige enslige asylsøkere 

Kløverhagen blir mottak for mindreårige enslige asylsøkere. I den forbindelse har brannvesenet gått tilsyn for å vurdere den totale brannsikkerheten på bygget.

Det er en tid siden Kløverhagen sist var i drift. De tekniske anlegg må derfor gjennomgås, vedlikeholdes og bringes iorden. En ny organisasjon må på plass for å drifte den tjenesten som skal tilbys i bygget. I forkant av igangsettelse vil brannvesenet tilby informasjon og øvelse for de ansatte.