Branninspektør

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen får ledig stilling som branninspektør på forebyggende avdeling. Stillingen er tillagt vakt i 4-delt dreiende

overbefalsvakt.

Arbeidssted er Ringebu Brannstasjon, Gudbrandsdalsveien 2016, 2630 Ringebu.

Stillingen er 100%, fast, og ledig fra 01.02.2019.

Krav til stillingen:

Gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern, og/eller kompetanse i henhold til dimensjoneringsforskriftenes § 7.6. Søkere med erfaring innen beredskap og befalsutdanning trinn 3 i tillegg, blir foretrukket. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Førerkort klasse B, samt 160 kurs. Ønskelig med klasse C.

Det kreves lege og politiattest for stillingen.

Vi søker en engasjert person med interesse for forebyggende brannvern.

Det er boplikt i MGB-område i vaktperiodene.                                                                                                     

 

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelse skjer på de på de vilkår som framgår av gjeldende lover og reglement. Lønn etter avtale.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos brannsjef Per Martin, tlf 95743757

eller e-post perm@mgb.no.

 

Det er kun mulighet til å søke stillingen på www.ringebu.kommune.no – «søknadssenter» -

«ledige stillinger».

 

Søknaden merkes med saksnr. 18/2160            Søknadsfrist 21.12.2018