Nye asylmottak i Midt-dalen

På grunn av den ekstraordinære asyltilstrømningen til landet gjennom høsten, er det opprettet flere nye midlertidige asylmottak i midt-dalskommunene.

For brannvesenet utgjør dette en ekstra utfordring både i det forebyggende arbeid og for akuttberedskapen. 

For turistkommuner er normalen at folketallet varierer mye gjennom året i takt med feriekalenderen. Slik sett er ikke den asyltilstrømningen vi opplever, så spesiell i forhold til at vi får økt innbyggertall i distriktet gjennom en periode.

Men med bakgrunn i et noe mer ukjent risikobilde, har brannvesenet likevel gjort en ekstra innsats med tilsyn i og avholdt øvelser med  mottakene, for å sikre at tekniske anlegg er i orden og at beboerne er kjent med tilgjengelig slukkeutstyr og rutiner for å kunne ivareta egen sikkerhet. Flere av mottakene ligger med lang kjøreveg fra våre brannstasjoner. Derfor er innsatsplaner gjennomgått og oppdatert, med tanke på den nye situasjonen. Det gjelder å være best mulig forberedt. Sammen med politiet er derfor også felles beredskapsutfordringer gjennomgått.

Vakttelefon
Vakttelefon 97588395 (brannvesen lokalt)
Nødnummer
Nødnummer 110 BRANN
Nødnummer 112 POLITI
Nødnummer 113 AMBULANSE

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30