Nye asylmottak i Midt-dalen

På grunn av den ekstraordinære asyltilstrømningen til landet gjennom høsten, er det opprettet flere nye midlertidige asylmottak i midt-dalskommunene.

For brannvesenet utgjør dette en ekstra utfordring både i det forebyggende arbeid og for akuttberedskapen. 

For turistkommuner er normalen at folketallet varierer mye gjennom året i takt med feriekalenderen. Slik sett er ikke den asyltilstrømningen vi opplever, så spesiell i forhold til at vi får økt innbyggertall i distriktet gjennom en periode.

Men med bakgrunn i et noe mer ukjent risikobilde, har brannvesenet likevel gjort en ekstra innsats med tilsyn i og avholdt øvelser med  mottakene, for å sikre at tekniske anlegg er i orden og at beboerne er kjent med tilgjengelig slukkeutstyr og rutiner for å kunne ivareta egen sikkerhet. Flere av mottakene ligger med lang kjøreveg fra våre brannstasjoner. Derfor er innsatsplaner gjennomgått og oppdatert, med tanke på den nye situasjonen. Det gjelder å være best mulig forberedt. Sammen med politiet er derfor også felles beredskapsutfordringer gjennomgått.

Publisert av Per Martin. Sist endret 02.12.2016

Vakttelefon
Vakttelefon 97588395 (brannvesen lokalt)
Nødnummer
Nødnummer 110 BRANN
Nødnummer 112 POLITI
Nødnummer 113 AMBULANSE

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30