1 lærling brannforebygger ledig fra høsten 2021

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen – MGB, ble felles interkommunalt brann- og feiervesen for kommunene Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron i 1987. Administrasjonskommune er Ringebu kommune.

Midt-Gudbrandsdal er et populært ski- og fritidsområde, med arrangementer som verdenscup i utfor i Kvitfjell og Peer Gynt spillet på Gålå. Regionen dekker et areal på 3600 km2 med vel 14000 fastboende innbyggere. Området har over 8000 fritidsboliger, i vintersesongen mangedobles folketallet av tilreisende og turister.

MGB er kommunenes viktigste redskap i forebyggende- og beredskapsarbeid for fastboende og gjester i regionen. Utenom å håndtere brannvesenets kjerneoppgaver i distriktet, samarbeider og bistår vi de andre nødetatene i mange situasjoner der befolkning og samfunn har nytte av oss. Forebyggende avdeling har ansvar for over 18000 enheter i feie- og tilsynsarbeidet.

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen har ledige følgende stilling ved forebyggende avdeling med arbeidssted Ringebu Brannstasjon.

1 lærling brannforebygger ledig fra høsten 2021

Vi søker deg som har gjennomført VK1 byggfag, for så å gjennomføre 3 års læretid før du kan ta svenneprøven.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du søker stillingen ved å gå inn på ringebu kommunes hjemmeside, saksnummer til stillinger er 21/360. Søknadsfristen er 1 juli 2021

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det må foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsleder forebyggende Tor Engum, mob.918 45 787 eller e-post tor.engum@mgb.no