KLØVERHAGEN

Kløverhagen blir mottak for mindreårige enslige asylsøkere 

 

Kløverhagen blir mottak for mindreårige enslige asylsøkere. I den forbindelse har brannvesenet gått tilsyn for å vurdere den totale brannsikkerheten på bygget.

Det er en tid siden Kløverhagen sist var i drift. De tekniske anlegg må derfor gjennomgås, vedlikeholdes og bringes iorden. En ny organisasjon må på plass for å drifte den tjenesten som skal tilbys i bygget. I forkant av igangsettelse vil brannvesenet tilby informasjon og øvelse for de ansatte.

Vakttelefon
Vakttelefon 97588395 (brannvesen lokalt)
Nødnummer
Nødnummer 110 BRANN
Nødnummer 112 POLITI
Nødnummer 113 AMBULANSE

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30