Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

 

 

 

Det er igjen ekstremt stor skogbrannfare og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

 

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

- Alle former for åpen ild, og bål i- eller i nærheten av skogmark

- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

 

Forbudet gjelder følgende områder:

- Hele Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner.

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak..

Dette gjelder bl,a:

- Kantslått

- Motorisert aktivitet i skogbruket

- Bruk av skytebaner

- Framføring av tog med normal hastighet

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og til og med fredag 3 august klokken 12.00. Dersom situasjonen ikke har bedret seg innen dette tidspunktet, vil det bli gitt ny melding.

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og  § 37.

 

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen

Brannsjefen

Vakttelefon
Vakttelefon 97588395 (brannvesen lokalt)
Nødnummer
Nødnummer 110 BRANN
Nødnummer 112 POLITI
Nødnummer 113 AMBULANSE

Midt-Gudbrandsdal brann- og feiervesen
Brannstasjonen
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 31 80

Faks
: 61 28 31 79
Beredskap
: 975 88 395
Åpningstid
: 08:00-15:30